Bom pertama meletup ditepi jalan 410 yaitu jalan diantara Yala dan Daerah Betong jam 11.05 menyebabkan seorang Tentera Thai cedra ,30 minet kemudian apabila  sepasokan Tentera Thai yaitu special Task Force sampai ketempat kejadian sebuah bom lagi meletup menyebabkan 3 orang cedra parah diantaranya ketua pasokan tersebut yangmana kedua kaki mereka terputus ditempat kejadian.

Serangan terhadap Tentera dan Polis Thai hampir setiap hari dan tiga hari lepas 2 bom meletup di depan balai Polis di wilayah Patani menyebabkan lebih dari 60 orang cedra,kejadian tersebut adalah kecedraan yang paling ramai dialami polis pada tahun ini dan pihak Tentera Pembebasan Patani(PLA) telah disah kan sebagai pihak yang bertanggong jawab.