Pihak polis Thai berjaya musnahkan sebuah bom didepat Bank Krungthai di daerah Yarang wilayah Patani,pihak polis menutop jalan 410 yaitu hubongan Bandar Pattani dengan Bandar Yala