Persatuan guru thai di tiga wilayah selatan seramai 30 orang telah berjumpa dengan perdana menteri Thai Mr Aphisit pada 13 september untok benchang kedudukan guru di selatan setelah 137 guru maut semenjak january 2004 kerana mereka takut tentang keselamatan nyawa walaupun kerajaan thai mengiringi mereka dengan tentera,kini mereka lebih takut kerana sasaran pejuang terhadap tentera tetapi nyawa mereka yangberada dengan tentera lebih terancam.

Langkah penyelesain adalah paling mudah jika kerajaan Thai tarik semua guru yangberagama budha yang datang dari wilayah lain dengan mengganti guru orang tempatan dan tidak perlu dieskort dengan tentera.