Yala: 27 January 2011

Kejadian meletup di daerah Yaha wilayah Yala  pada 25 january yangmenyebabkan kereta putus dua dan 9 orang maut dan dua cedera parah pihak Patanipost mendapat pengsahan bahawa pejuang pembebasan Patani yangbertanggong jawab didaerah Yaha bertanggong jawab,alasan mereka bahawa kumpulan tersebut memburu benatang hutan dan  mencari rahsia pejuang  dan kerab kali berlaku merogol jika berjumpa perempuan Melayu yangsedang berkerja di penger bukit.