Songkhla: 29 January 2011

Menteri dalam negeri Thai sekali lagi membuat kenyataan bahawa kegiatan pejuang yang sedang aktive sekarang bertujuan membawa masalah Patani kemushawarat OIC dan beliau pernah memberi kenyataan yang sama pada 24 January bahawa OIC bertanya tentang keadaan di selatan tetapi tidak pernah bertanya tentang tentera Thai yang maut.

Pandangan menteri dalam itu agaknya sudah ketingalan zaman,pihak PULO telah berjaya memasukan isu selatan kedalam agenda OIC semenjak tahun 2005 lagi dan ia berkembang terus sehingga nagara anggota OIC membuat keputusan bahawa di selatan (Patani) perlu menggada kerajaan sendiri dan diambil kira bahasa budaya dan pembangunan ekonomi diantara keputusan yang telah dipersetujui oleh 58 negara islam sebagai satu penyelesayan di selatan.

PULO yangberjuang dalam negeri dan terus menyerang keatas kedudukan Thai di Patani tidak pernah meminta perundingan dengan kerajaan Thai kerana masalah Patani perlu diselsaikan pringkat antara bangsa,kerajaan Thai sedar bahawa kini pejuang pembebasan Patani sudah jauh melangkah ke peringkat antara bangsa bukan lagi sebagai mana ditudoh menteri dalam Thai bahawa pejuang sedang berusaha untok membawa masalah selatan berarti ingin membawa sedangkan masalah sudah lama dibencang oleh OIC.inilah tanda bahawa Thai masih tutop mata rakyat Thai tentang apa yangdihadapi sebenar.