Pihak berkuasa pilihan raya Thai telah membuat persempasdanan pilihan raya baru di Thailand maka di Patani adalah seperti berikut:

1- Wilayah Pattani terdiri dari 4 kawasan berarti 4 orang wakil yaitu

kawasan 1 terdiri dari daerah bandar Pattani dan Yaring (Jambu) melaikan kawasan Nongret,Manangyong,Dala,Cherang,Saban,Talang,Balo dan Tanjong chenga.

Kawasan 2 terdiri dari daerah Nongchik ,daerah Kokpho dan daerah Maelan.

Kawasan 3 terdiri dari daerah Panarik ,Saiburi,Maiken dan daerah Yaring yang kawasan keluar dari kawasan 1.

Kawasan 4 terdiri dari daerah Mayor,Yarang dan Tungyangdeng.

2- Wilayah Yala terdiri dari 3 kawasan yaitu:

Kawasan 1 Daerah bandar melaikan kawasan Budi,Pasing dan Benangsaring.

Kawasan 2 Daerah Raman,Yaha selaindari kawasan Patea daerah Kabang dan daerah bandar Yala yangtidak masuk dalam kawasan 1

Kawasan3Daerah Krungpinang ,Bandangsetar ,Tantor ,Betong dan kawasan Patea daerah Yaha.

3-Wilayah Narathiwat terdiri dari  4 kawasan yaitu:

Kawasan 1 Daerah bandar dan Takbai.

Kawasan 2 Daerah Sungai kolok ,Weng dan Sungai padi.

Kawasan 3 Daerah Ranget,Chanek,Chak i Rong dan Sukirin.

Kawasan 4 DaerahBachak,Yenga,Resak dan Sisakorn.

4-Wilayah Setun terdiri dari 2 kawasan yaitu:

Kawasan 1 Daerah bandar,Duandon dan kawasan Tungnai daerah Kalong.

Kawasan 2 Daerah  Tapae,Langu,Tungwa,Manang dan Kalong selai dari kawasan Tungnai,

Wilayah Songkhla: 2 dari 8 kawasan yaitu

Kawasan 7  Daerah Sabayoi ,Nathawi dan

Kawasan 8 Daerah Chenak dan Tiba .