Pihak berkuasa Thai mengarah pihak keselamatan sepaya membuat peperiksaan rapi terutama kawasan sempadan setelah mendapat maklumat bahawa seramai 200 orang yangsudah terlatih di negara jiran akan masok ke Patani untok membuat oprasi besar besaran dengan munasabah peringatan 7 tahun pembunuhan Thai terhadap ummat islam melayu Patani di masjed Krusik.