Bangkok:

Pada 23 september pihak Perdana menteri Thai Yenglak dan pihak yang terlibat dengan bahagian keselamatan dari kabinet ,tentera dan polis telah mengadakan musyawarah dan bersetuju untuk menubuhkan Pusat Integrasi penyelesai dan pembangunan wilayah sempadan selatan dengan alasan bahawa Pusat pentadbiran sempadan selatan atau dikenali sebagai Sa A Ba Ta tidak  integrasi tetapi bentuk pusat yang baru belum tergaris lagi .