Pattani:

Sepasokan tentera pembebasan Patani menyerang kereta yang dinaiki dan penggiring setia usaha pusat pentadbiran wilayah selatan (Sa A BA Ta) tetapi beliau terlepas cuma kereta penggiringnya kena tembakan menyebabkan mengalami kerusakan.

Peristiwa ini menunjukkan tiada siapapun dari pihak penjajah akan dapat kekebalan ini adalah orang kedua yang paling berkuasa di selatan dan sebelum ini adalah Gubnur Pattani diserang,peristiwa ini berlaku di daerah Panarik wilayah Pattani.