Media Thai melaporkan bahawa pada bulan Febuary lepas sebanyak 64 kejadian berlaku di Patani dan yang paling tinggi ialah wilayah Pattani 32 kejadian yaitu 50 % diekuti dengan wilayah Narathiwat 19 , yala 9 dan Songkhla 4 kejadian berarti 2-3 kejadian setiap hari .

Jenis2 kejadianadalah seperti berikut : pertemporan bersenjati api 52 kali bom 9 kali dan bakar 3 kali.jumlah kematian 46 orang dan cedera 72 orang ,laporan menyebut baha jumlah kematian dan cdera terbahagi kepada Tentera Thai 13 cedera dan seorang maut , polis 6 cedera dan 2 maut  , TenteraRela 19 cedera dan 3 maut , Rela 2 maut,pemimpin tempatan 2 maut,orang awam 34 cedera dan 29 maut kemudian diikuti dengan 7 shahid,berarti angkatan bersentajata Thai kesemua seramai 38 cedera dan 8 maut .

Kejadian berlaku dalam bulan febuary lebih tinggi dari bulan sebelumnya yangmana pada bulan January 55 kejadian.