Patani:

Ada pihak didalam kerajaan Thai yang ingen  membuat persiapan untok kemukan sepaya 3 wilayah dan 4 daerah wilayah Songkhla yangbergoluk sepaya menjadi special kawasan dengan mengabongkan kawasan tersebut menjadi satu dengan memberi nama Nakorn Patani atau Nakorn muang Patani.

Ketua angkatan tentera Thai mengata rakyat patani 99 % menulak ranchagan tersebut dan sebelum itu Apisit vichachiwat ketua parti prachatipat bahawa rakyat menulak kerana rakyat menulak ranchangan buktinya rakyat memilih prachatipak.

Hakikat kemenangan Prachatipat kerana champortangan tentera dengan memaksa ketua kampong dan pegawai kerajaan kalaulah prachatipat kalah mereka akan terima resiko yangberat termasok penduduk kampong2 itu,mengikut laporan jika tidak diguna kekerasan tentera yang memaksa pihak prachatipak akan kalah tidak kurang dari 6 kursi dari 11 kursi yangdipertandingkan di Patani,berarti bukan rakyat menerima Sa A Ba TA tapi ia adalah satu konspirasi sepaya orang patani tidak akan ada apa2 kuasa langsong untok menentu sebahagian kechil hak mereka.Hal ini sudah diketahwi umum rakyat di Patani maka keputusan pilihan raya bukan perukuran kerana perkara itu diketahwi jelas oleh prachatipat dan tentera Thai.