Patani:super

 

Hari ini pihak media thai melaporkan jumlah kekacawan berlaku di Patani sebanyak 296 berbanding 102 pengakuan lidah rasmi kerajaan Thai sedangkan laporan pihak Tentera pembebasan Patani (PLA) lebih dari 300.media thai melapor kejadian seperti berikut:

Narathiwat 96

Daerah bandar 13  kejadian tentera cedera 2 orang

Daerah Ranget 6  kejadian yaitu bom dan menaik bendera Malaysia menyebabkan 2 tentera Thai cedera.

Daerah Sungai padi  2 kejadian yaitu 1 bom dan 1 dijumpai benda yang curigai serta bendera Malaysia.

Daerah  Bachak 9 kejadian menyebabkan tentera Thai cedera 6 orang.

Daerah Yenga   9 kejadian.

Daerah Takbai  7 kejadian.

Daerah Sungai kolok  2 kejadian.

Daerah  Sukirin 2 kejadian.

Daerah Sisakorn 13 kejadian menyebabkan seorang tentera pakar bom cedera.

Daerah Channek  3 kejadian  seorang tentera Thai cedera.

Daerah Chak I Rong  8 kejadian.

Daerah Resak 19 kejadian

Daerah Weng 3 kejadian.

Maka kejadian dinyatakan oleh media sebanyak 96 kejadian berbanding 102 yang dilaporkan oleh tentera pembebasan Patani (PLA) dan jumlah pihak tentera Thai cedera di Narathiwat sebanyak 12 orang berbanding pihak Thai membuat pengakuan cuma 6 orang seluruh negeri Patani dan ini menunjuk kesemua daerah di wilayah Narathiwat ada berlaku kekachawan samaada bom ,membakar dan menarik naik bandera Malaysia.

Yala 40 kejadian yaitu:

Darah bandar 4, Raman 14, Tarnto 4, Krungpinang 2, Yaha 6, Kabang 1 dan Benang setar 9.

Pattani 142 kejadian yaitu:

Daerah Yaring 15,Panarik 23 ,Bandar Pattani 13,Yarang 25,Maelan 2,Mayor 16,Kapha 15,Tungyangdeng 8,Nongchik 3,Kokpho 3,Saiburi 15 dan Maiken 4 kejadian.

Songkhla 18 kejadian yaitu:

Teba 13 dan Sebayoi 5 kejadian.

Untuk maklum hari ini beberapa kejadian seperti Supermarket di dalam bandar Narathiwat  dan lain.