Narathiwat:

Hari ini perdana menteri thai Yenglak Chinawat datang ke Patani kali pertama setelah menjadi perdana menteri walaupun kejadian2 terus berlaku dan rakyat meminta beliau datang ke Patani.Ya kita perlu faham dia cuma seorang perempuan perasaan takut menghantuinya maklumlah thai terasa tidak ada dimanapun bulih menjadi kawasan selamat,misalnya Hotel di Hadyai dan supermarket di Narathiwat berada di kawasan selamat juga diserang,oleh itu pilihan terbaik bagi Yenglak yangterpaksa turun ke Patani memilih sepaya berada di Markaz tentera thai yang terbesar dan pusat tentera thai di Patani yaitu kem Ingkayut burihan yang terletak di daerah Yarang wilayah Pattani,walaupun bagi mana tentera thai yang menjaga keselamatan kedatangan thai cedera 4 orang dibom di daerah bandar wilayah Narathiwat.