Patani .

Laporan dari pihak berkuasa thai melaporkan bahawa kejadian dalam tempoh 12 bulan dari october 2011 – september 2012 bahawa kejadian sebanyak 843 kali berarti secara pukolrata adalah 2-3 kejadian sehari  dan jumlah maut dan cedera 1541 orang berarti 4-5 orang sehari,jumlah paling ramai mati dan cedera berlaku pada bulan march yaitu berlakunya bom di Bandar Yala dan Hadyai mengikut laporan Thai cuma 238 orang sehaja dalam bulan march sedangkan yang sebenar jumlah maut dan cedera  di Hadyai sahaja seramai 354 orang .ini menunjukan bahawa jumlah sebenar tentang kejadian ,kematian dan cedera pada hakikatnya jauh lebih tinggi dari apa yang dilaporkan oleh pihak berkuasa Thai.