Narathiwat:

Sebuah bom seberat 90 kg meletup apabila kereta api melalui kawasan selor daerah Resak wilayah Narathiwat menyebabkan gerabak kereta api tergelincer dan satu gerabak yang diduduki oleh kaki tangan kerajaan dan para militer Thai rusak menyebabkan seorang para militer Thai maut dan 16 yangberada dalan gerabak tersebut cedera dan ada diantara mereka parah,kereta api terhenti perjalan dan tidak disebut tarikh yang akan beroprasi semula.