Pattani:

2 Para melitant thai cedera apabila sebuah bom meletup di daerah Kokpho wilayah Pattani