Patani:

Pihak berkuasa Thai memberi arahan sepaya meningkat kawalan sempadan kawasan Betong wilayah Yala selepas mendapat laporan baha semalam seramai 35 komandor Patani dari Teranganu  telah menyeberang sempadan ke daerah Sadau wilayah Songkhla untok mengambil tempat untok mengambil bahagian untok beroprasi di wilayah Songkhla dan ada laporan bahawa seramai 150 komando dari Kelantan dan Teranganu akan menyeberang masok sebelum sempadan Malaysia ditutup sebelum pilihan raya Malaysia,Pihak Thai menuduh bahawa komandor2 ini akan beroprasi dengan pengigatan peristiwa 9 tahun Masjid Kersik dan menentang perjumpaan damai di Kuala lumpur pada 29 April.

Pihak ketua deligasi thai akan mendesak wakil BRN untok mengtahwi tentang pihak yangsidang beroprasi sekarang.