Patani:

Kita terdapat 2 perkembangan yang amat menarik tentang konflik di Patani yang mana perjupaan bercakap damai dan kain rentung yang menutup hak pertuanan.

Kerajaan Thai memahami perdamain itu berhenti bergerak menentang kerajaan dan terima apa yang kerajaan thai menjalan polisi yaitu tiada bangsa melayu diiktiraf,tidak ada kerajaan sendiri,tidak akan memberi kuasa kepada orang melayu di Patani apalagi masalah kemerdekaan.

Kefahaman pejuang pula perdamain itu ialah bangsa Melyu di akui,kuasa diserahkan kepada orang melayu yang menjadi tuan di Patani bukanlah pendatang,apakah bentuk itu dapat dibencangkan setelah kerajaan Thai bersetuju tentang asas2 permintaan rakyat Patani barulah peperangan akan berhenti maka perdamain akan wujud selama2 nya.

Sekarang ini pertanyaan adakah kerajaan thai yangmenjadi tanggong jawab untok mewujudkan perdamain,jalan manakah akan mereka memilih keamanan tanpa hak orang melayu Patani atau memberi Hak rakyat Patani menukar dengan kedamain.