Patani:

Kelehatan 10 hari Ramadan terakhir aktivity pej uang meningkat selain dari pertempuran dan bom dalam tempoh 48 jam negeri Patani menyala dengan pembakaran yangdibakar oleh pejuang serentak di 4 wilayah yangmana berlaku 5 kebakaran di wilayah Yala yaitu gedong simpan getah dan lain2 tempat kepentingan ekonomi di wilayah Pattani pula 5 kebakaran kesemua tempat ekoni dan tidak ketingalan wilayah Songkhla 3 kebakaran walau bagimanapun wilayah Narathiwat agak kurang berlaku ia munkin menunggu gelerannya.