Kejadian yangberlaku diakhir bulan Ramadan telah membuka ruang kepada pihak2 tertentetu terutama penganalisa keselamatan mengkluarkan kenyataan baru yangsangat berlainan dengan apa yang selalu di wawarkan  oleh setengah pihak dalam kerajaan Thai  dan berhasrat mengsembunyikan fakta,sebuah surath khabar terkemuka di Thailand Kom Chak lek mendakwa bahawa Pihak tertengi masalah keselamatan dan mengtahwi tentang kejadian di Patani membuat kajian bahawa rundingan itu gagal disebabkan oleh beberapa faktur diantaranya :

1- BRN tidak ada sepakat diatas bersetuju membuat rundingan.

2- Ada 5 gerakan atau pertubohan yangsedang beroprasi di Patani yaitu 1-BRN CO.2- GIMP yaitu gerakan Mujahiden Islam Patani 3- PULO 4-Jihad Patani Army 5 -Al -Qaida .

Kita dapati BRN memang wujud GIMP dan PULO bergabong tentera dan bergerak atas nama tentera Pembebasan Patani (PLA) adapun AL Oaida tidak pernah dengar ia mungkin dikaitkan dengan pengishtiharan Oaidah luar mahu membunuh Thaksin ,adakah kerana ada Al-Qaida di Patani atau AL-Qaidah antara bangsa cuba mencari populariti di Patani untok masuk diPatani kerana setakat ini kesemua gerakan bersenjata kesemua menolak campur tangan Al-Qaida kerana pejuangan mereka adalah matlamat kemerdekaan bukanlah perang ideologi dan fundamentalist.

3-Tidak ada kesepakatan dalam pertahanan Thai.

Oleh itu tidak berjaya walaupun sekali genjatan bersenjata.

Kesemua pejuang dan Rakyat Patani cinta kepada perdamain,yaitu perdamain yangmendapatkembali hak2 mereka yangtelah dirampas oleh Siam dulu kini Thai dan dapat hidup setaraf dengan bangsa2 lain di dunia.