Yala:
Laporan bertempur di kawasan Pasing daerah Bandar wilayah Yala setelah pihak tentera membuat kepongan kerajaan menudoh mereka berdua dari penyukong kumpukan baru yangbermaksud kepada kumpulan PLA.di daerah Kapha wilayah Pattani pula dilaporkan 7 cctv musnah atau dicuri.