سئورغ فنوريه كته محمد ريضاءالدين 35 تاهون دتيمبق ماتي ددائرة ريسق (جابت) بليو اداله تالي باروت فنجاجه يغممبوات لافوران كفد فنجاجه دان ممبري معلومات تنتغ فجواغ يغمان فيهق فنجاجه ممبوات كفوغن سهيغكا برلاكو فرتمفوران فد هاري سبتو 5اكتوبر ميببكن 4فجواغ شهيد دان 7لاكي ترتغكف دان فيهق فنجاجه فول 2ماوت دان ببراف اورغ جدرا.ا