Patani:
Perjumpaan diantara perjuangan Patani dan kerajaan Thai bermula dari tahun 90 han yang jelas diantara lain perjumpaan PULO dengan wakil kerajaan Thai di Cairo Egypt tahun 1993,perjumpaan itu membencangkan selama 3 hari kemudian di Damascuss,Syria pada tahun 1994 selama 3 hari,per becangan atau dialoge itu cuma satu sahaja yang diminta oleh pihak Thai ialah berhenti perang sepaya kerajaan thai dapat bertimbang permintaan PULO ,permintaan itu diam dengan berhentinya bunyi senapang PULO.

20 tahun kemudian cara dan tuntutan Thai yangsama kita dapat dengar dan membaca melalui media masa yaitu berhenti perang.

Apa yang perbezaan dulu dan sekarang ialah yangterakhir rakyat Patani dan dunia dapat mengikuti melalui media masa.

Matlamat kerajaan Thai sekadar berhenti perang adapun tuntutan pejuang akan terima dan akan hilang dengan hilangnya bunyian letupan dan tembakan tampa ada sesuatu perubahan dan penyelesayan yang membabitkan hak asasi bangsa Melayu Patani.

Perang di Patani menentang penjajah perlu diteruskan sehingga pihak penjajah bersetuju untok menyelesaikan masalah akar umbi ,walau bagi manapun kita harus menerima hakikat bahawa setiap masalah perlu selesai melalui meja rundingan ,cuma kerajaan Thai perlu ada kesunguhan sepaya rakyat Patani ada keyakinan bahawa kerajaan Thai bersedia untok memberi hak2 mereka.

PULO dan sekutunya masih berazam untok meneruskan peperangannya bukan kerana ingen masuk dalam majlis rundingan sebagai mana di tulis oleh media Thai ,tetapi mahu pastikan bahawa kerajaan bersedia untok menyelesaikan masalah akar umbi masalah Patani.
Aman damai dan kemerdekaan adalah cinta2 rakyat melayu Patani.