Narathiwat :

Bomb meletup di 8 daerah wilayah Narathiwat dan daerah Raman wilayah Yala tiada kemalangan jiwa dilapor setakat ini,bom berterusan semenjak kemarin apabila 3 daerah wilayah Yala menghujani dengan bomb yaitu di daerah Betong,Tantor dan Benang setar.