Patani :

Peristiwa serangan bom di Patani yaitu bermula dari daerah Benang setar ,betong dan Tantor beralih kepada seluroh daerah wilayah Narathiwat dan berakhir kepada daerah Teluban (Saiburi) wilayah Pattani,melibatkan  bom tanggan ,bom motosikal sampai ke bom kereta yangmana lebih dari 30 buah bom dalam masa 3 hari terakhir sebelum punggutan suara dan berakhir dengan bom pusat mengundi.

Dalam segi pandangan rakyat pula menulak perlambagaan baru di seluroh wilayah di Patani.

Kesipulan dari kejadian menunjukan bahawa rakyat Patani dan pejuang menolak perlembagaan baru yang dirangkan oleh kerajaan tentera.

Keamanan di Patani masih jauh kearah keamanan,rakyat Patani akan terus berjuang menentang penjajah Thai dengan apa cara sehaja mengikut deklarasi PBB 1960 yang mana rakyat dibawah penjajah berhak menentang penjajah dengan apa bentok sehajauntok menentu nasib sendiri ,deklarasi ini dapat dipakai di Patani kerana rakyat Patani juga berada dibawah penjajah.