Patani :

Setakat ini laporan yang kami dapat terima kejadian dan keadaan masih berlaku di wilayah Pattani didaerah Saiburi 3 buah bom meletup dan serangan pon ( Markas ) polis di Kelapa, daerah Yaring serangan keatas tentera ( Tahan Pran ) di Tanjong dala,Dalam daerah bandar juga bom di telubok ,kejadian . wilayah Narathiwat di daerah Bacak dan wilayah Songkhla berlaku sekurang kurangnya dua daerah yaitu Cenak dan Tiba.