Pattani :

Ketua pentadbiran kawasan Piyamumung daerah Yaring wilayah Pattani ditembak oleh tiga orang penyerang lengkap dengan senjata menyebabkan Ismail Dollah maut.