image

Pada tngah hari hari ini telah Berlaku satu pertempuran diantara pihak tentera Dan kumpulan besenjata Di daerah ranget di kampung tok hitam narathiwat. Dalam kejadian tersebut Di pihak tentera telah mengalami kecederaan ringan manakala di pihak satu lagi tiada kecederaan Yg berlaku.

Kejadian ini seringkali berlaku dan setiap petempuran pihak tentera mengalami kegagalan Dan tiada Kejayaan besar diperolehi.pc